Welkom bij LUNA, de fusie vereniging van Nederlandstalige abortuscentra. Aan de hand van informatie over de abortuswetgeving, de verschillende abortusmethoden en ‘veelgestelde vragen’ kan je onze werking leren kennen.-

Met de website beogen we daarenboven jou - de vrouw met twijfels omtrent haar zwangerschap - zo volledig en professioneel mogelijk te informeren en te begeleiden. Uiteraard kan je voor raad en informatie ook steeds terecht bij één van de aangesloten LUNA abortuscentra. LUNA tekent voor een deskundige begeleiding van elke cliënt, gaande van de eerste afspraak tot specifieke nazorg.

In de vorige paragraaf hebben we de omschrijving ‘vrouw met twijfels omtrent haar zwangerschap’ gebruikt. We zijn ons bewust van het feit dat een zwangerschap waarrond twijfel bestaat voor ieder individu een andere betekenis kan hebben. Voor de ene vrouw is een zwangerschap onmiddellijk ongewenst, voor een ander is ze al snel gewenst, soms is een zwangerschap eerst gewenst en later ongewenst of vice versa. Omwille van de veelheid van betekenissen die een zwangerschap kan hebben, zullen we op de abortus.be website afwisselend de termen ongepland, ongewenst, ongewild en onbedoeld gebruiken.


NIEUWS

COVID-19

Wij proberen onze dienstverlening te verzekeren, maar ook te zorgen dat onze hulpverlening in de meest veilige omstandigheden kan gebeuren voor iedereen (cliënten en hulpverleners).

Voor het maken van een afspraak zijn de LUNA centra enkel telefonisch bereikbaar. ZIE AANGEPASTE TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID PER CENTRUM onder ADRESSEN.

Eerste consultaties kunnen momenteel ook telefonisch verlopen!

Cliënten die een afspraak hebben voor een behandeling dienen voor hun vertrek naar het LUNA centrum thuis hun temperatuur te meten. Wanneer zij meer dan 37,5 °C meten moeten ze hun afspraak afbellen en contact opnemen met hun huisarts. Na advies van de huisarts kan gekeken worden of en wanneer een nieuwe afspraak mag ingepland worden.

 

abortus uit het strafrecht

Op 15 oktober 2018 werd de nieuwe abortuswet goedgekeurd. Voortaan valt abortus niet meer onder het strafrecht. Voor de ongepland zwangere vrouw die zich aanbiedt voor abortusverlening verandert er weinig.

Voor meer info: Wet op de vrijwillige zwangerschapsafbreking

 

nederlandstalige abortuscentra in belgië fuseren

Op 1 januari 2018 ging de fusie van 4 Nederlandstalige abortuscentra in België onder de naam LUNA vzw officieel van start. We spreken voortaan van de LUNA abortuscentra in Antwerpen, Gent, Hasselt en Oostende. Met het Nederlandstalige abortuscentrum dat onder de koepel van de Vrije Universiteit Brussel, onder de naam VUB Dilemma, opereert, is er een intense en contractueel afgesproken samenwerking.

Wat verandert er? Voor u - onze cliënt – blijft alles zoals het was.

Dankzij de fusie zullen de verschillende LUNA abortuscentra nog beter samenwerken en onder meer met een doordacht vormingsprogramma de beste zorgkwaliteit blijven garanderen.

 

NU ONLINE: ZANZU.BE

Zanzu.be is een website van Sensoa in 13 talen over het lichaam, gezinsplanning, infecties, seksualiteit, relaties en seksuele rechten.

U kunt teksten laten voorlezen in uw eigen taal en woorden over seksuele gezondheid opzoeken in het woordenboek. De vele tekeningen maken alles nog duidelijker.