Hoe verloopt een abortus?

De controleraadpleging

De arts beslist na de behandeling of een controle in het LUNA abortuscentrum nodig is. In dat geval zal er ook een afspraak voor de controleraadpleging gemaakt worden. Indien je verwezen bent door je huisarts of gynaecoloog kan er soms ook afgesproken worden dat een controle daar kan plaatsvinden. Als je verwezen bent door een arts ontvangt die, mits je akkoord, een verslag van het LUNA abortuscentrum.