PRIVACY & CLIËNTENRECHTEN

Privacy

De medewerkers van het abortuscentrum zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Er wordt geen informatie doorgegeven aan derden. Dit geldt ook voor minderjarigen: medeweten of instemming van de ouders is niet wettelijk verplicht. Ook de derdebetalersregeling met het RIZIV is opgesteld met het oog op een maximale bescherming van uw privacy.

Cliëntenrechten

Het is voor ons heel belangrijk dat je tevreden bent. Daarom streven we ernaar om je tijdens je verblijf in het centrum zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Ben je desondanks niet tevreden. Praat dan bij voorkeur rechtstreeks met de hulpverlener met wie je contact had, of met zijn/haar directe overste. Kan dat niet of vind je dat niet mogelijk?

Dan kan je je richten tot het bestuur van de vzw LUNA. Mensen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij het probleem zullen je klacht behandelen en samen met jou naar een oplossing zoeken. Zo willen we ervoor zorgen dat je opnieuw vertrouwen krijgt in onze organisatie en kunnen wij leren uit onze fouten en jouw ervaringen.

Om je suggestie/klacht door te geven gebruik je dit formulier suggestie/klacht. Bij KLACHTENPROCEDURE vindt je ook alle nuttige informatie over de verwerking van een klacht.