De Belgische ABORTUSwetgeving

Bepalingen

In België was abortus in het strafwetboek opgenomen. Maar sinds de wet van 1990 was het geen strafbaar feit meer als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De wet van 15 oktober 2018 haalt abortus in België volledig uit het strafrecht.

De eerste consultatie en de behandeling vinden plaats in een ‘inrichting voor gezondheidszorg’, zijnde een abortuscentrum of een ziekenhuis dat abortushulpverlening aanbiedt. Beide instanties moeten beschikken over een voorlichtingsdienst.

De wet zegt dat een vrouw die in verband met haar zwangerschap de vaste wil heeft om een abortus te hebben ook een zwangerschapsafbreking kan hebben. De appreciatie over de vaste wil van de zwangere vrouw, op basis waarvan de arts aanvaardt de ingreep uit te voeren, kan niet meer worden aangevochten. Zij alleen beslist. Ook een minderjarig meisje beslist zelfstandig of ze zwanger wil blijven of niet. De ouders of voogden dienen niet op de hoogte gebracht te worden.

Tijdens de eerste afspraak/gesprek wordt jouw situatie besproken. De inhoud van het gesprek vertrekt van de specifieke situatie waarin jij je bevindt en de vragen waar jij mee zit. Deze thema’s komen in elk gesprek aan bod: wat liep er mis met de anticonceptie en welk voorbehoedmiddel wil je in de toekomst gebruiken; welke methodes zijn er om een zwangerschap af te breken en welke methode draagt jouw voorkeur weg.

Op de dag van de abortus bevestig je je vraag voor een zwangerschapsafbreking schriftelijk.

Tussen de eerste afspraak en de abortus (in hetzelfde centrum) loopt een verplichte wachttijd van zes dagen. Dit betekent dat een eerste afspraak vóór het einde van de 12de zwangerschapsweek (of vóór het einde van de 14de week, als je telt vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie) moet plaatsvinden. Na deze termijn kan abortus in België enkel nog uitgevoerd worden als het uitdragen van de zwangerschap een ernstig gevaar inhoudt voor het leven van de vrouw; of wanneer het kind zal lijden aan een ongeneeslijke kwaal (met de huidige wetenschappelijke kennis). De behandeling gebeurt dan verplicht in een ziekenhuis en het advies van een tweede geneesheer wordt ingewonnen.

Wens je een abortus na 12 weken zwangerschap (of na het einde van de 14e week geteld vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie) en geldt het bovenstaande niet, dan kan je momenteel enkel in het buitenland terecht (Nederland, Groot-Brittannië). Als je in een dergelijke situatie verkeert kan je terecht in de Belgische abortuscentra voor een gesprek en informatie, we kunnen je ook helpen met een verwijzing naar het buitenland.