De Belgische ABORTUSwetgeving

INTRO

Abortus kan in België tot 12 weken zwangerschap. Dat komt overeen met 14 weken als je begint te tellen vanaf de eerste dag van je laatste menstruatie. De wet voorziet ook in een verplichte wachttijd van 6 dagen tussen de eerste consultatie in het abortuscentrum of ziekenhuis en de ingreep. Enkel bij ernstige medische problemen kan deze wachttijd ingekort worden. 

Slechts in heel uitzonderlijke gevallen staat de wet toe dat de zwangerschap ook na 12 weken wordt afgebroken. Dat is het geval als de zwangerschap een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid van de vrouw of als vaststaat dat het kind zal lijden aan een uiterst zware en ongeneeslijke afwijking. Een abortus later dan 12 weken na de bevruchting zonder deze redenen is in België niet toegelaten. In landen zoals Nederland en Groot-Brittannië wel.